Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Phần II: Nghe cho tốt

Cảm ơn chia sẻ của bạn, mình share với nha!

Luyun

Hì, xin chào, Luyun trở lại với phần chia sẻ cách ta học tiếng Anh. Hồi trước ta có một bài share tài liệu đơn giản, dùng để tiếp cận với việc tìm hứng thú học. Phần này ta sẽ đưa lên một trong những điều mà ta thấy quan trọng để bạn học được tiếng Anh, đó là phần Nghe.

Hầu hết các bạn học tiếng Anh đều được học từ cách phát âm cơ bản, tiếp cận một số từ mới theo chủ đề và ngữ pháp căn bản. Theo ta thì sau khi bạn đã trải qua các bước đó, bạn có thể nâng nó lên theo một cách học khác để hiệu quả cao hơn, đó là dùng việc nghe để học được cả phát âm, cả từ vựng và cả ngữ pháp.

Đầu tiên, theo ta, nên nghe từ một hình mẫu phát âm chuẩn

View original post 1,175 more words